ยูกิเป็นเด็กที่น่ารัก

มีรักและความห่วงใยยูกิ สาวเสียงดีจากเวที AF

ที่แห่งนี้ มีรักและความห่วงใย

ที่แห่งนี้ มีรักและความห่วงใย

ยูกิเป็นเด็กที่น่ารัก

ยูกิเป็นเด็กที่น่ารัก

ยูกิ AF8 สาวน้อยน่ารั

ยูกิ AF8 สาวน้อยน่ารั